جذب اگزودا

جذب ترشحات چرکی زخم

پیشگیری از زخم دیابت

پماد عسل کیمیا با خونرسانی و اکسیژن رسانی به بافت در پیشگیری از زخم دیابت موثر است. 

استفاده آسان

تعویض آسان پانسمان بدون نیاز به شستشوی روزانه 

درمان زخم دیابت

پماد عسل کیمیا موثر در درمان زخم دیابت

دبریدمان

برداشتن نکروز یا بافتهای مرده در ناحیه زخم (بافتهای زرد و سیاه)

ممانعت از عفونت

دارا بودن خواص باکتریواستاتیکی (جلوگیری از عفونت) و آنتی باکتریایی (انهدام باکتری ) 

درمان زخم دیابت

نکته مهمی که در درمان زخم دیابت باید مورد توجه قرار گیرد این است که درمان صحیح و به موقع میتواند از بروز عوارض شدید و مرحله پایانی (end-stage) بیماری جلوگیری کند . پماد کیمیا شانس بهبود کامل و جلوگیری از قطع عضو را برای بیمار فراهم میکند.

درمان زخم بستر

استفاده از پماد کیمیا در درمان زخم بستر باعث میشود تا سریع تر تمام عفونتها وترشحات چرکی روی زخم ، داخل بافتها و مناطق ملتهب جذب وخارج شده واز بوی نامطبوع زخم  جلوگیری شود. پماد حاوی ترکیبات گیاهی کیمیا به اکسیژن رسانی و افزایش گردش خون و ترمیم بافتهای آسیب دیده کمک میکند که خود نقش مهمی دربهبود سریع تر ومطلوب تر زخم دارد.

درمان زخم دیابت- کیمیا سدید دارو- پماد کیمیا

درمان زخم بورگر

دربيماری بورگر (beurger) که به دلیل استعمال سیگار در افراد سيگاری ایجاد میشود، شريان و مويرگ ها دچار تصلب شرايين شده و انسداد رگها موجب عدم خونرسانی صحیح به بافتها میگردد و در این رگ ها لخته نیز ایجاد میگردد در نتیجه موجب ایجاد نکروز و سیاه شدن بافت میشود. این بیماری بيشتر دراندامهای تحتانی بدن مانند انگشتان دست و پا رخ مي دهد. از عملکردهای مهم” پماد کیمیا ” اکسیژن رسانی و افزایش گردش خون و ترمیم بافتهای آسیب دیده است و برای درمان زخم بورگر استفاده از پماد عسل کیمیا توصیه میگردد.

درمان زخم سوختگی

سوختگی ها در اثر عوامل مختلف ایجاد میشوند. ممکن است به وسیله ی گرما، آتش، خورشید، برق، مایعات در حال جوش مانند آب، سس و غذاهای دیگر و همچنین مواد شیمیایی دچار سوختگی شوید.  پماد عسل کیمیا در درمان زخم سوختگی ترمیم آسیب بافتهایی که در اثر سوختگی از بین رفته اند بسیار موثر است .

درمان زخم دیابت- کیمیا سدید دارو- پماد کیمیا

       پیشگیری از زخم بستر

پیشگیری از زخم دیابت

مفید و موثر در درمان

استفاده از پماد عسل کیمیا بر روی نواحی تحت فشار وماساژ دادن ملایم آن نواحی، باعث افزایش جریان خون و تغذیه بافت میگردد  و این امر موجب پیشگیری از قرمزی روی پوست می شود و از  ایجاد زخم جدید درنواحی تحت فشار جلوگیری میکند.

مراکز تهیه پماد عسل کیمیا

سیستان و بلوچستان

آدرس: [زاهدان – خیابان آزادی]
Tel: +98-915-5412207

خراسان رضوی

آدرس: [مشهد]
Tel: +98-51-32244311

اصفهان

آدرس: [اصفهان – خیابان پروین]
Tel: +98-31-354730830

شیراز

آدرس: [خیابان زند]
Tel: +98-933-1086037

تبریز

آدرس: [تبریز- خیابان رسالت]
Tel: +98-41-34436405

استان مرکزی

آدرس: [اراک – خیابان شهید شیرودی]
Tel: +98-933-1086037

کرمان

آدرس: [خیابان امام جمعه]
Tel: +98-912-4574292

تهران

آدرس: [تهران – نیاوران]
Tel: +98-9331086037