فرآورده طبیعی

پماد عسل کیمیا

تحولی نوین در پیشگیری و درمان قطعی زخم بستر، زخم دیابت، زخم بورگر، سوختگی و…

اطلاعات بیشتر

موارد درمان پماد عسل

  • دبریدمان (برداشتن بافتهای مرده در ناحیه زخم)
  • ترمیم زخمهای:(سوختگی-زخم بستر-پای دیابتیک-بورگر و آسیبهای ناشی از تروما)
  • درمان التهاب ناشی از لیزر پوست
  • درمان التهاب ناشی از بخیه
  • پیشگیری و درمان ترک خوردگی پای دیابتیک
  • آسیبهای ناشی از مواد شوینده
  • زخم شقاق و …

پیشگیری بهتر از درمان

    • چرا زخم بستر!؟
ادامه مطلب