فرآورده طبیعی

پماد عسل کیمیا

تحولی نوین در پیشگیری و درمان قطعی زخم بستر، زخم دیابت، زخم بورگر، سوختگی و…

اطلاعات بیشتر

موارد درمان پماد عسل

 • دبریدمان (برداشتن بافتهای مرده در ناحیه زخم)
 • ترمیم زخمهای:(سوختگی-زخم بستر-پای دیابتیک-بورگر و آسیبهای ناشی از تروما)
 • درمان التهاب ناشی از لیزر پوست
 • درمان التهاب ناشی از بخیه
 • پیشگیری و درمان ترک خوردگی پای دیابتیک
 • آسیبهای ناشی از مواد شوینده
 • زخم شقاق و …

پیشگیری بهتر از درمان

  • چرا زخم بستر!؟

 

  • چرا زخم دیابت!؟

 

ادامه مطلب