پاسخ : فقط بار اول باید باسرم شستشو داد . برای تعویض پانسمان نیاز به آب یا سرم نیست .

پاسخ:  معمولا هر ۱۲ ساعت پانسمان باید عوض شود . اگر سرم زخم زیاد بود وپانسمان خیس شد باید زودتر از ۱۲ ساعت تعویض شود . تازمانی که بافت ترمیم شود . سپس هر ۲۴ ساعت  یکبار برای تعویض کافی است .

پاسخ:  بله ، پماد کیمیا باعث کاهش ریسک بروز زخم پای دیابتی و مراقبت وپیشگیری از خشکی و ترک پا میشود.  زیرا محیط رامرطوب و زمینه ساز اکسیژن رسانی و خونرسانی میشود که باعث رشد رگهای خونی و تحریک رگ زایی میشود.

پاسخ: بله ، برای پیشگیری ازقرمزی پوست و مستعد عفونت درنواحی تحت فشار استفاده میشود. نواحی تحت فشار ( ستون فقرات ، زانو ، پاشنه پا، برجستگی باسن ، قسمت تحتانی کمر، ناحیه لگن ، کتف ، پشت گردن ، پشت ران و….)

پاسخ: بله به بخش زخم بستر مراجعه شود.