درمان سوختگی

درمان سوختگی

سوختگی نوعی آسیب تروماتیک ناشی از تأثیر انرژی‌های حرارتی، الکتریکی یا الکترومغناطیسی و یا شیمیایی است. شعله مستقیم آتش دلیل ... Read More