پیشگیری از زخم بستر

اقدامات لازم برای پیشگیری از زخم بستر درنواحی مختلف
۱- بررسی روزانه پوست بیمار
۲- تغییر پوزیشن هر ۲ ساعت
۳- برای تغییر پوزیشن یا انتقال بیمار از ملافه استفاده شودو از کشیدن بیمار جدا خودداری کنید.
۴- استفاده از تشک مواج
۵- پوست بیمار تمیزوخشک نگه داشته شود.
۶- برای مراقبت از پوست بیماراز پماد کیمیا استفاده کنید.
?زمینه ساز اکسیژن رسانی و تغذیه بافت
? بهبود گردش خون
? استفاده از پماد کیمیاجهت پیشگیری از قرمزی روی پوست که خود منجر به زخم جدید در نواحی تحت فشار می گردد.
( ستون فقرات ، زانو ، پاشنه پا، برجستگی باسن، قسمت تحتانی کمر،
ناحیه لگن، کتف و…..)
? استفاده از پماد کیمیا جهت محافظت پوست دربرابر زخم های ناشی از رطوبت (بی اختیاری ادرارو مدفوع)
۷- رژیم غذایی بیمار حفظ شود
? افزایش میزان پروتئین
غذای پر پروتئین برای ترمیم سریع تر بافت ها و حفظ سلامت پوست مفید می باشد.
?عناصر معدنی نظیر روی نقش مهمی در ترمیم زخم دارد و همچنین تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است
?نقش ویتامینها در بهبود زخم
گروه ویتامین B
ویتامین C
ویتامین A
ویتامین E