روند درمان زخم کاشت مو با پماد عسل کیمیا

  • شروع
  • روز-سوم
  • روز-نهم
  • روز-دوازدهم
  • روز-پانزدهم

درمان زخم گاز گرفتگی حیوان با پماد عسل کیمیا

  • درمان زخم گاز گرفتگی حیوان 3
  • درمان زخم گاز گرفتگی حیوان 2
  • درمان زخم گاز گرفتگی حیوان 1
  • درمان زخم گاز گرفتگی حیوان 4

درمان زخم صورت با پماد عسل کیمیا

زخم پوست صورت

نحوه و مقدار مصرف پماد عسل کیمیا در درمان زخم های پوستی :


ابتدا مقداری از پماد را متناسب با شدت و گستردگی زخم روی گاز استریل ساده بمالید وسپس آنرا روی محل زخم قراردهید. درصورتیکه زخم حاوی بافتهای مرده زرد رنگ و ترشح بود هر ۱۲ ساعت ( بدون شستشو با آب یا بتادین یا سرم ) فقط با گاز استریل خشک محل سوختگی را تمیز نموده و مجددا پانسمان را تکرار نمایید . هنگامیکه بافتهای زرد وترشحات تمام شد بیمار میتواند هر ۲۴ ساعت یکبار نسبت به تعویض پانسمان اقدام نمایید و زمانی که بافت جدید پیوندی ساخته شد بیمار باید محل سوختگی را ۲ تا ۳ ماه هرروز با پماد چرب نماید تا پوست جمع نشود.