درمان زخم بستر در مراحل مختلف

درمان زخم بستر در مراحل مختلف

درمان زخم بستر

گاهی اوقات زخم بستر آن چنان شدید شده و گسترش می یابد که منطقه وسیعی از پوست از بین رفته و بافت های زیرین آن مانند استخوان و تاندون ها بدون حفاظ می مانند. در این موارد ممکن است بدن نتواند بافت جدیدی را بر روی استخوان یا تاندون و بصورت جایگزین پوست بسازد. این بیماران معمولا نیاز به عمل جراحی دارند . در این اعمال جراحی بافت های مرده و عفونی کاملا خارج شده و سپس با استفاده از روش های جراحی ترمیمی از پوست قسمت های دیگر بیمار استفاده شده و روی استخوان یا تاندون ها پوشانده می شود.
زخم های بستر که در مراحل یک یا دو باشند با درمان مناسب میتوانند در عرض چند هفته بهبود یابند. درمان مراحل سوم و چهارم مشکل تر است.

در بیمارانی که به علت بیماری شدید و مزمن دیگر امید چندانی به زندگی ندارند فقط سعی در کاهش درد زخم بستر می شود.
در درمان زخم بستر افراد زیر باید با هم همکاری داشته باشند

پزشک معالج که مسیر کلی درمان را هدایت می کند
متخصص جراحی ترمیمی
پرستار ورزیده در درمان زخم
فیزیوتراپ برای کمک به حرکات بیمار
متخصص تغذیه برای بهبود وضعیت تغذیه بیمار
متخصص ارتوپدی یا جراحی اعصاب در صورت لزوم

اطلاعات نویسنده

modir

نظری موجود نیست

دیدگاه خود را بیان کنید.