درباره ما

این دارو دستاورد سالها تحقیق و پژوهش آقای محمد نژادی پیرامون خواص داروئی گیاهان و گیاه درمانی میباشد که در حال حاضر بصورت پماد گیاهی کیمیــا برای درمان و ترمیم انواع زخمها (زخم بستر، دیایت ، بورگر ، سوختگیها و …) عرضه می گردد.